Oorsprong preferentie

NIET-PREFERENTIËLE OORSPRONG VS. PREFERENTIËLE OORSPRONG Het is belangrijk onderscheid te maken tussen niet-preferentiële en preferentiële oorsprong. NIET-PREFERENTIËLE OORSPRONG De niet-preferentiële oorsprong is onder meer van belang voor: Schorsingsmaatregelen Anti-dumpingmaatregelen Anti-subsidiemaatregelen Landbouwmaatregelen Hierna komen de volgende onderwerpen aan de orde: Hoofdlijnen niet-preferentiële oorsprongsregels Samenloop met preferentiële oorsprong Hoofdlijnen niet-preferentiële oorsprongsregels In artikel 60 tot en met 63 DWU en artikel…

EMCS

Het Excise Movement Control System (EMCS) is een Europees systeem dat door de overheden ter beschikking wordt gesteld om communautaire accijnsgoederen onder schorsing te vervoeren binnen de Europese Unie. Dit Europese systeem is in het leven geroepen zodat de verschillende accijnsdiensten binnen Europa een elektronisch overzicht kunnen bewaren over de diverse accijnsbewegingen binnen de Europese…

Accijnsbewegingen

De aanlevering van accijnsgoederen kan op verschillende manieren gebeuren. In onderstaande uitleg gaan we steeds uit van handel in communautaire accijnsgoederen. Veraccijnsde goederenstroom: B2C (Afstandsverkopen) Dit betreft een vereenvoudigde regeling voor de verkoop aan particuliere consumenten, waarbij een onderneming communautaire accijnsgoederen verkoopt aan particuliere verbruikers die gevestigd zijn in andere lidstaten. Vaak gaat het hier…

Accijnsgoederenplaats

Als een bedrijf alcoholische producten in opslag heeft kan dat veraccijnsd en niet-veraccijnsd. Over veraccijnsde producten is de accijns al voldaan. In het algemeen zullen slijters, restaurants e.d. veraccijnsde producten in opslag hebben. Als een bedrijf niet-veraccijnsde producten wil opslaan of verhandelen moet het beschikken over een ‘AccijnsGoederenPlaats’ (AGP). Dit is een fysiek aangewezen plek…

Vergunning Toegelaten Exporteur

Met een vergunning Toegelaten Exporteur hoeft u geen EUR-1 Certificaten meer op te maken, maar kunt u volstaan met een specifieke verklaring op uw factuur, waarmee de oorsprong van de goederen kan worden aangetoond. Wat is een vergunning Toegelaten Exporteur? De douane in de hele wereld wil steeds papierlozer werken. Vervolgens moet dat certificaat dan…